Stichting Harapan: Ontwikkelingswerk aan de basis

 

Betekenis Harapan

Het Indonesische woordďHarapanĒ betekent    ďHoopĒ 
        

Ontstaan:

De stichting Harapan werd opgericht in 2001 vanuit een grote betrokkenheid met kansarme mensen in IndonesiŽ. Directe aanleiding was een brand in Bukit-Lawang waarbij een home-stay afbrandde en een beroep gedaan werd op familie en bekenden in Nederland ( de eigenaar was getrouwd met een Nederlandse vrouw). De al langer bestaande plannen om een stichting op te richten voor hulp aan Indonesie werden snel uitgewerkt en met medewerking van een bereidwillige notaris was de Stichting Harapan binnen enkele dagen een feit. Dankzij een grote publiciteitscampagne werd er voldoende geld bij elkaar gebracht om het gezin te voorzien van de meest noodzakelijke spullen. Het geld werd door de voorzitter persoonlijk in IndonesiŽ overhandigd, dit was de eerste officiŽle actie van Harapan.

 

Doelstelling/werkwijze:

Harapan stelt zich als doel het bevorderen en verbeteren van leefomstandigheden van kansarme families en personen in IndonesiŽ.

 

 Harapan tracht dit doel te bereiken door:

       een donatie aan een project, activiteit of aan een persoon

       het verstrekken van gewenste materialen en grondstoffen

Een belangrijk uitgangspunt van de Stichting is dat de hulpverlening gebeurt samen met contactpersonen en / of met andere (kleinschalige) hulporganisaties ter plaatse.

                                   

 

 

Organisatie:

Bestuur:

  •  voorzitter 
Jos van der Heijden, Best
  •  secretaris
Kim van den Bosch, Best
  • penningmeester
Hanneke Renders, Oirschot
  • algemeen bestuurslid
Josť Meijer, Eersel
  • coŲrdinator organisatie en activiteiten
Jos van der Heijden

 *het bestuur vergadert in de regel 3-5 x per jaar. Voor lopende en / of spoedeisende

zaken wordt meestal gebruik gemaakt van e-mail en / of telefonisch contact.

 

Vrijwilligers :
Voor het beheer van onze website, medewerking aan onze speculaasactie, de wijnactie, presentaties op markten en voor specifieke werkzaamheden zoals vertalingen kunnen wij beschikken over enkele actieve vrijwilligers. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan onze activiteiten. In Bukittinggi regelt onze contactpersoon op vrijwillige basis de betalingen aan de adoptiegezinnen. Ook zorgt hij voor informatie over de adoptiekinderen voor de donateurs in Nederland. Hij heeft contact met de school waaraan wij jaarlijks uniformen schenken voor de kinderen uit arme gezinnen.
 

FinanciŽn: 

*FinanciŽle middelen worden verkregen d.m.v. acties, incidentele giften, adopties en donaties. Regelmatig worden oproepen geplaatst voor het doen van een bijdrage aan onze stichting algemeen en/of aan een specifiek project.
Voor projecten waarvan wij denken dat die er voor in aanmerking komen worden steunfondsen benaderd.
*Incidentele bijdragen aan projecten, organisaties en gezinnen dienen vooraf te worden vastgesteld door het bestuur tijdens een reguliere bestuursvergadering of d.m.v. een voorstel dat tussentijds door de voorzitter / coŲrdinator aan alle bestuursleden ter goedkeuring wordt voorgelegd. (in de eerstvolgende bestuursvergadering wordt het betreffende onderwerp opgenomen op de agenda en vervolgens vermeld in de besluitenlijst.)
*De penningmeester is gemachtigd om regelmatig terugkerende uitgaven die zijn vastgesteld door het bestuur, te betalen.
*
Kantoor Bartraij & Nijssen accountants uit Best voert geheel belangeloos de financiŽle administratie. Door DOK accountants en adviseurs  uit Helmond, ook belangeloos, wordt de definitieve jaarrekening met samenstellingsverklaring opgesteld.
*Er is een regeling vergoedingen voor door bestuursleden en medewerkers gemaakte kosten.
artikel 3, lid 5 van de statuten: De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
*De jaarrekeningen vindt u onder jaarverslagen.

 

Stichting Harapan is een ANBI:

Giften komen in aanmerking voor belastingaftrek !

 

Projecten / activiteiten:

In het beleidsplan 2019-2020 vindt u een overzicht van alle projecten / activiteiten tot en met 2019 en de geplande projecten / activiteiten 2019-2020. In het jaarverslag 2019 zijn de resultaten van dat jaar nader uitgewerkt.