Bestuur Stichting Harapan


Het bestuur van de Stichting Harapan bestaat uit:

 

Vergoedingen:

artikel 3, lid 5 van de statuten:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Jaarlijks wordt door het bestuur de regeling vergoeding gemaakte kosten vastgesteld.

 

 

        Contact

 

adres:     Stichting Harapan,

               Zevensprong 78,

               5683KS BEST.

 

    ( 06 - 18618903 / 06 - 26947713

    * stharapan@hotmail.com

                   facebook.com/StichtingHarapan

 

Verdere informatie:

    *Rabobank :         NL 29 Rabo 0177 06 22 66
        *KvK:                    17135090
        *fiscaal nummer: 8097.47.777