Privacybeleid  Stichting Harapan

 

Privacybeleid van de stichting Harapan.

 

Met ingang van 25-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening” of “AVG”) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

  1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens, en
  2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU).


Door deze wet is het belangrijk, zowel voor u als de stichting Harapan, dat u weet welke rechten u hebt als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor deze website, voor facebook , publiciteit en voor de uitvoering van de activiteiten van de stichting Harapan.


Gebruik van persoonsgegevens op de website 
https://harapan.dse.nl , facebook www.facebook.com/StichtingHarapan  en in publicaties

Het bestuur van de stichting Harapan geeft hoge prioriteit aan de bescherming van de gegevens van personen en organisaties, die op de website, facebook en in publicaties van de stichting worden vermeld.

Foto’s, films, teksten, logo’s, emailadressen en andere gegevensdragers worden alleen op deze website, facebook en in publicaties geplaatst als de betrokken personen en/of organisaties daartegen geen bezwaar hebben. Mocht een persoon of organisatie verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens, dan zal het bestuur daaraan terstond gevolg geven.


Gebruik van persoonsgegevens voor de doelstellingen van de stichting Harapan.

Foto’s, films, teksten, logo’s emailadressen en andere gegevensdragers van deze website, facebook en in de administratie zullen uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen van deze stichting, die zijn vastgelegd in de statuten bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Mocht een persoon of organisatie bezwaar hebben tegen gebruikmaking van genoemde gegevensdragers voor de doelstellingen van deze stichting, dan zal aan dat bezwaar tegemoet worden gekomen.


Intrekking verleende toestemming voor gebruik van persoonsgegevens.

Elke persoon of organisatie, die aan de stichting Harapan op enig moment toestemming heeft gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens, kan deze toestemming ten allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. Een verzoek daartoe zal door het bestuur van de stichting Harapan worden gehonoreerd.


Vastgesteld in de bestuursvergadering B-76 / 9 d.d. 14-05-2018