HULP AAN INDONESIE - uw steun is welkom

 Wilt u donateur worden of op een andere manier de Harapan projecten

            en activiteiten ondersteunen, stuur dan een e-mail naar:

                            stharapan@hotmail.com

 

rekeningnummer:   NL 29 RABO 0 1770 62 266

    

  

  U kunt de Stichting Harapan steunen door:

 

t              bij te dragen aan gerichte acties / projecten

 

t              donateur te worden (minimaal €5,-- per maand)

 

t              een kind en/of gezin te adopteren (vanaf €15,-- per maand)

 

t              een incidentele donatie

 

Stichting Harapan bezit sinds 01-01-2008 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Wat betekent dit concreet voor u als donateur/sponsor:

  • U kunt giften aan Stichting Harapan  aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt dan wel een niet-aftrekbare drempel (voor alle opgevoerde giften gezamenlijk) van 1% van uw inkomen. Tevens geldt een maximum voor het (in totaal) af te trekken bedrag van 10% van uw inkomen.
  • U kunt schriftelijk vastgelegde periodieke giften (minimaal 5 jaar) volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting (dus zonder drempel en zonder maximum).
    Het is niet meer nodig een periodieke gift notarieel vast te leggen. Een schriftelijke overeenkomst is voldoende.
  • Bedrijven kunnen schenkingen en sponsorbijdragen volledig aftrekken voor de vennootschapsbelasting.
  • Stichting Harapan betaalt geen schenkbelasting over ontvangen donaties. Al uw giften gaan dus echt naar onze projecten.
  • Stichting Harapan betaalt geen erfbelasting over ontvangen legaten. U kunt Stichting Harapan dus in uw testament opnemen, zonder dat een (groot) percentage wordt afgeroomd.
standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen