HULP AAN INDONESIE
 

  U kunt de Stichting Harapan steunen door:

 

t              bij te dragen aan gerichte acties / projecten

 

t              donateur te worden (minimaal €5,-- per maand)

 

t              een kind en/of gezin te adopteren (vanaf €15,-- per maand)

 

t              een incidentele donatie

 

 steun flyer

 

 

 

 Wilt u donateur worden of op een andere manier de Harapan projecten

 en activiteiten ondersteunen, stuur dan een e-mail naar:
stharapan@hotmail.com

 

rekeningnummer:   NL 29 RABO 0 1770 62 266     

   ( giften komen in aanmerking voor belastingaftrek ) 

 

 

Donatie stichting Harapan

 
Uw daadwerkelijke hulp bij onze acties is ook altijd welkom!!!!