Projecten en activiteiten van de Stichting Harapan

 

                     Harapan tracht haar doelstelling te bereiken door:

 • een donatie aan een project, activiteit of aan een persoon

 • het verstrekken van gewenste materialen en grondstoffen

 • Projecten kunnen door derden worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur kan ook op basis van eigen waarnemingen of informatie hiertoe zelf het initiatief nemen.
  Of een project als speerpunt zal worden opgenomen wordt in een (evt. extra) bestuursvergadering besloten en zal afhangen van de mate waarin het past binnen de doelstelling, maar zeker ook van de op dat moment beschikbare capaciteit van bestuursleden en vrijwilligers. Ook de beschikbare en te verwachten financiële middelen spelen hierin een belangrijke rol.
  Dit geldt zeker ook voor de activiteiten / acties die ter verwezenlijking van de doelstelling worden georganiseerd.


  Een belangrijk uitgangspunt van de Stichting is dat de hulpverlening gebeurt samen met contactpersonen en / of met andere (kleinschalige) hulporganisaties ter plaatse zoals de rehabilitatiecentra  Harapan Jaya en Hidup Baru,  het weeshuis Panti Pius IX,  en de stichting Nativitas.
  Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met Bestse organisaties op het gebied van Ontwikkelingswerk.


   

  *Het bestuur ziet toe op controle en terugkoppeling van de beoogde doelen.
   

  De belangrijkste projecten en activiteiten:

  * projecten 2021-2022: zie het beleids-activiteitenplan 2021-2022, naar beleidsplannen
   

  Overzicht projecten en activiteiten van 2001 tot medio 2021: zie onder Presentatie

  banner harapan2018